Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ONLINE TRONG TUẦN
Thời gian Online của bạn là: 0 Phút
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Thời gian Online Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ¹๖ۣTɦờĭĐểNɦớɞ 1190 19/07/2020 1,000,000
2 touyen12 1185 19/07/2020 900,000
3 ❁◕ ‿ ◕❁Forevër™ 1180 19/07/2020 800,000
4 Hoàng Khoa Sản 1162 19/07/2020 700,000
5 Toang Thật Rồi 1010 19/07/2020 600,000
6 gunny.hoanganhml12 990 19/07/2020 500,000
7 gunny.hoanganhml123 990 19/07/2020 400,000
8 ....... 886 19/07/2020 300,000
9 ........ 880 19/07/2020 200,000
10 •ℌậų ĐIйɦ• 509 19/07/2020 100,000


Mobile:false Country:United States